søndag den 30. juni 2013

52. Invasion. OPERATION Make Art Not War

2. April 2013

Pink Army Aarhus ARTillery har nu haft 5 års fødselsdag, som vi traditionen tro har holdt på ARoS. 

Efter 5 års kamp for fred i verden, har Danmark omsider besluttet at trække det sidste hold soldater ud af Afghanistan til sommer. Kaserner lukkes over hele landet og i Aarhus er Søværnets Operative Kommando flyttet ud i forstaden bag meterhøje pigtråds hegn. 

MEN der er stadig langt igen før alle vores krav er opfyldt. 

Derfor har vi nu "kastet" med fliser og kampsten, for derved at true os til FRED – naturligvis inspireret af den kolde krigs terrorbalance. 

Et par af ARTilleriets fliser og kampsten blev smidt ind i ARoS’ elevator, hvor et par snarrådige vagter lynhurtigt modtog gaven og arkiverede den lodret, i Museets arkiv for vildfaren gadekunst 

Et par pæne fotos af de glade givere og fødselarer, knipset af et overvågningskamera, blev det skam også til.
51. Invasion: OPERATION Tro på Fred

Jan. - feb. 2013

Verden har været hærget af religionskrige op i gennem tiderne, og er det stadigvæk. Af uransagelige årsager påstår man, at de fleste religioners grundessens er kærlighed, barmhjertighed og tilgivelse. Det kan være umådeligt svært at få øje på, når Hellig Krig i form af f.eks. korstoge og jihad så afgjort lægger afstand til kærligheds- og barmhjertighedsbegrebet. Hellig krig, er nok nærmere et begreb, der forsøger at retfærdiggøre nogle magtbegærlige mænds ønske om kontrol over land og folk gennem religiøse dogmer og holdninger. Så er ansvaret for menneskets mærkværdigheder i hvert fald lagt over på Gud.

Men man kan undre sig såre: 

Hvorfor mon den Alvidende Gud lader nogen mennesker føde og opvokse i kulturer, hvor livsanskuelse og kultur beror på vantro. Så er han jo ikke alvidende!

Og hvorfor mon den Alkærlige Gud anbefaler de ”rettroende” at bekæmpe de vantro nådesløst. Så er han jo ikke Alkærlig!

Derfor: TRO PÅ FRED, det er med sikkerhed en tro, der ikke fører til krig.

Aarhus Domkirke
Aarhus Domkirke
Aarhus Domkirke
Mosaisk Kirkegård Aarhus
Den Muslimske Kirkegård, Aarhus
Det Budhistiske Tempel i Tilst

50 Invasion .: Århus for Mangfoldighed

31. marts 2012


Nu havde Pink Army Århus ARTillery jo håbet på, at vi ville kunne fejre vores halvtredsindstyvende invasion med vores fjerde fødselsdag (i morgen den 2. april) på Aros eller i en anden hyggelig kunstnerisk sammenhæng. MEN det skulle komme til at gå helt anderledes, fordi Anders Behring Breiviks ultimativt, højreekstremistiske venner fra Nordic Defence League havde besluttet at Århus den 31. marts skulle danne rammen om en stort anlagt demonstration mod en påstået islamisering af Europa.   

Aftenen før demonstrationen var Århus ARTillery på inspektion i Mølleparken (hvor ekstremisterne af politiet  havde fået tilladelse til at afholde deres  demonstration) med vore fredsskabende tropper. Politiet var dog ligeledes på fredsskabende mission i området, så planen måtte skrottes. På trods af, at vi forsikrede dem om, at vi kun skød med blitz og kameraer, fik vi besked om at overlade arenaen til dem.  Vi fik kun skudt nogle enkelte billeder og måtte derefter trække vores tropper hejm igen.

Istedet for deltog Pink Army Århus ARTillery så på dagen  i en fredelig moddemonstration organiseret af Århus for Mangfoldighed. Demonstrationen, der der samlede 5000 mennesker, var 30 gange større end den lille flok på 150 mennesker, som højreekstremisterne fik samlet og forløb i god ro og orden.

Mens vi sikrede den store demonstration, bestående af alt fra bedstemødre, fagforeninger, pædagoger, og alle hudfarver indløb der desværre rapporter om, at der var udbrudt uro i området omkring Mølleparken: Nogle lømler var taget videre fra Bispetorv (hvor Århus for Mangfoldighed havde fået lov til at afslutte deres demonstrationstog) til Mølleparken for at ytre deres uforbeholdende mening om sagen. Da politiet spærrede området udviklede det sig til slagsmål og uro, der resulterede i nogen og firs anholdelser - med den vinkling i pressen, man kan forvente.

Ud fra dette forløb kan vi lære følgende:

Det kan kun betale sig at demonstrere FREDELIGT mod  ekstremisme, fanatisme, fascisme, nazisme,  racisme og intolerance HVER GANG de stikker deres grimme hoveder frem.
OG  hvis man overlader det fredsskabende arbejde til den instans i det danske retssamfund, der har et voldsmonopol (POLITIET), så er freden ikke sikret af den grund.
PINK ARMY elsker mangfoldighed og tolerance.defence league 
Moddemonstration

Mod-demonstration for mangfoldighed
NB. Den norske højreekstremistiske terrorist og massemorder, der bombede stortinget i Oslo  og udførte massakren på Utøya, den 22 juli 2011, Havde efter eget udsagn forbindelse med  English Defence League. Selvfølgelig lagde Pink Army blomster ved det norske konsulat den dag.


49. Invasion: ISAF konsulater.

ISAF konsulaterPink Army Århus ARTillery har de sidste dage invaderet de århusianske konsulater for de lande der er med i ISAF ( International Security Assistance Force – NATOs operation i Afghanistan ). ISAF blev oprettet tilbage i december 2001 for at internationalisere den US amerikanske besættelse af Afghanistan - den daværende amerikanske præsident sagde de bevingede ord om at være med dem eller imod og i starten talte man også om “koalitionen af de villige lande” . ISAF blev formelt inviteret af den afghanske regering der blev dannet på et møde i Bonn i Tyskland og beråber sig på diverse FN resolutioner.

Faktum er at ISAF - af den afghanske opposition - ses som en besættelseshær, der entydigt står som en marionet på regeringens side. Set i det perspektiv deltager ISFA - og dermed Danmark - i en borgerkrig langt væk fra de lokale himmelstrøg. ISAF har nu over 10 år ført en ulige krig imod oppositionen - længere tid end den russiske besættelse af landet i 80erne varede og snart dobbelt så lang tid som 2. verdenskrig varede.

ISAF har i tidens løb bestået af 48 lande; nogle har trukket sig ud og andre har planlagt at gøre det i løbet af de næste år, men der er intet der peger på en afslutning af krigen i overskuelig fremtid. For at give udtryk for Pink Armys holdning til ISAF krigen i Afghanistan. har vi invaderet de århusianske konsulater for lande der deltager i styrken.

Lande der er eller har været med i ISAF : Albanien, Armenien, Aserbajdsjan, Australien, Belgien, Bosnien Herzegovina, Bulgarien, Canada, Danmark. De Forenede Arabiske Emirater, Estland, Finland, Frankrig, Georgien, Grækenland, Holland, Island, Irland, Italien, Jordanein, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg,Makedonien, Mongoliet, Montenegro, Nyseland, Norge, Polen Portugal, Rumænien, Sverige Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sydkorea, Tonga, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, USA og Østrig.


48. Invasion: in memory of Bernard Jensen

11. juni 2011

Århus tidligere Borgmester døde 11. juni 1978.

Bernhard Jensen var modstander af krig og aktivt engageret i antimilitaristisk arbejde. Fra 1929-1935 sad han i landsforeningen Aldrig Mere Krig' s Hovedbestyrelse , og han bevarede sin modstand mod militarismen hele livet, også efter at hans parti (socialdemokraterne) var slået ind på en anden kurs. 

Endvidere var han modstander af bilismen og blev selv kendt for altid at bevæge sig rundt i byen på cykel. Han afviste derfor et forslag til store gadegennembrud i midtbyen, der ville have betydet store nedrivninger i centrum af Århus. Uden ham var byen blevet delt lige midt over i to af en stor trafikeret hovedvej fra Nørregade til Rådhuspladsen. (kilde wiki.)

Pink Army invaderede skulpturen af Bernhard Jenden ved Vadestedet i Aarhus og Bernhard Jensens Stræde til ære for den fredselskende borgmester.


OPERATION PINK HOPE - en historisk betragtning

I maj 2011 blev Pink Army inviteret til at deltage i Walk This Way - en 2000 m. lang street art udstilling i Køges historiske bymiljø. Aarhus ARTillery fik til opgave at fortolke slaget ved Køge Bugt. Den slags kræver en del forundersøgelser:

HISTORIEN BAG SLAGET VED KØGE BUGT:

I midten af 1600 tallet og begyndelsen og 1700-tallet lå danskerne og svenskerne i kontinuerlig krig med hinanden i et forsøg på at erobre landområder og udvide kongedømmet: Sverige versus Danmark/Norge.

Første Karl Gustav-krig.

Et af de vigtige kampområder (set med danske øjne) var Skånelandene (her i blandt Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm), der frem til midten af 1600-tallet udgjorde en betydningsfuld del af den danske kultur og det danske rige.

I 1658 blev der indgået en fredsfatale (Roskilde-freden), der skulle forhindre et komplet nederlag for Danmark. Den svenske Kong Carl X, havde egentlig planlagt at erobre hele Danmark, og dele landet op i småbidder, som han ville fordele mellem Sverige og deres allierede. Men da Karl Gustav havde fået nys om at Brandenburg og Østrig ville komme Danmark til undsætning mod svenskernes kvælergreb, skyndte han sig at udstede en fredstraktat. Danskernes Kong Frederik d. 3 havde sovet i timen og kendte derfor ikke til planerne, hvorfor han godvilligt accepterede aftalen for at undgå svensk “totalitær styre” i Danmark. Frederik afstod herefter bl.a. Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm og Trondheim Len i Norge.

Roskilde-freden og anden Karl Gustav-krig.

Uheldigvis for Danmark – der var overlegene på søen – havde man valgt en fransk og en engelsk mægler. Stormagterne Frankrig og England så det til sin absolutte fordel, at Østersøen var neutral og indsejlingen dermed toldfri. Sådan!

Takket være et par rapkæftede danske forhandlere blev det skrevet ind i Roskilde fredstraktatens § 9, at indbyggerne i Skåne måtte beholde alle deres gamle rettigheder, love, privilegier og normer. Troede de da. Umiddelbart efter underskrivelsen af traktaten, gennemtvang Karl Gustav V nemlig en markant forsvenskning af områderne, som førte til en sprogmæssig og mental "etnisk udrensning". For danskerne i Skåne blev dette langt mere skæbnesvangert end nederlaget til tyskerne i 1864, hvor dansk sprog og sindelag i Nordslesvig fik lov at bestå frem til genforeningen med Danmark i 1920.

Men, men - Karl Gustav var ikke tilfreds! Han VILLE eje hele det danske land og indledte den anden Karl Gustav-krig i august 1658. Her stormede svenskerne København. Det skulle han imidlertid ikke have gjort, for med hjælp fra Holland, Østrig og Polen lykkedes det denne gang for danskerne at besejre Svenskekongen og få Bornholm og det norske Trondheim Len tilbage.

Den Skånske krig.

Den skånske krig, der udspillede sig i 1675–79 blev den blodigste krig af dem alle. I 1675 indledte Danmark endnu en krig (nu under ledelse af Kong Chr. V), der skulle bringe Skånelandene tilbage til Danmark.

Skåningene tog begejstrede i mod den danske hær i håb om befrielse fra den svenske besættelsesmagt. Lynhurtigt samlede en gruppe skånske oprørere sig under ledelse af Friskyttekaptajnen og Gøngehøvding, Svend Poulsen. Snaphanerne, som oprørerene blev kaldt, forsinkede de svenske tropper via spionage og bagholdsangreb. Ikke desto mindre lykkedes det svenskerne at gå fra slagmarken nær Lund "med sejren mellem tænderne" – Den gruopvækkende kamp efterlod ca. 3200 svenske og 5100 danske, skånske, blekingske og hallandske soldater fra danske regimenter på den blodige slagmark, og I dagene efter lagde den svenske hær - nu under ledelse af Karl XI - hele egnen øde med plyndring og mordbrand. Det før sig rige Skåne var nu et forarmet og udtæret område.

Slaget i Køge Bugt (1677).

I 1677 kulminerede krigen med et voldsomt søslag kendt under navnet slaget i Køge bugt. Slaget i Køge Bugt, der var under ledelse af den danske admiral Niels Juel samt den svenske admiral Henrik Horn, blev overlegent vundet af danskerne, som nu havde magten over Østersøen. Hermed var de svenske drømme om et sø-herredømmet knust. Danskerne havde nu generobret store dele af Skåne. Men for at gøre en meget lang historie superkort holdt den danske sejr ikke ved længe. Frankrigs Kong Ludvig d. 14, stod nemlig på svenskernes side, og dikterede fred og al magt til Sverige med et enkelt penselstrøg. En beregning fortæller at ca. 20.000 skåninge herefter flygtede til Sjælland. Men her stopper historien heller ikke, for der kom endnu en krig.

Den Store Nordiske Krig.

Som reaktion mod Sveriges stormagtsdrømme, indgik Ruslands ZarPeter den Store og Danmarks Kong Frederik IV en alliance, der skulle reducere svenskernes magt omkring Østersøen. Krigen var lang, sej og kompliceret, men for danskerne var den største mærkesag endnu engang at vinde Skånelandene tilbage.

Slaget i Køge Bugt (1710)

I 1710 sad den svenske Kong Karl den XII i eksil i Tyrkiet efter at have tabt et slag under et felttog til Polen og Rusland. Svenskernes magt var efterhånden reduceret og den danske konge indgik derfor en aftale med og den russiske zar om at invadere Skåne og vinde landsdelen tilbage til Danmark. Men en storm satte ind og flåden måtte sejle tilbage og kaste anker i Køge.

Mens danskerne slappede af dukkede den svenske flåde pludselig ud af det blå for at gå til angreb på den uforberedte danske flåde. Men den snarrådige kommandør Iver Huitfeldt sendte lynhurtigt 3 danske linieskibe med ham selv i spidsen for skibet DANNEBROGE fra ankerpladsen. Denne manøvre forhindrede svenskerne i at komme tæt på resten af flåden. Under en kanonduel gik DANEBROGE i brand, men Huitfeldt kastede anker og forhindrede derved af DANEBROGE drev i land og satte ild til den stadig uforberedte danske flåde.Desværre bredte ilden sig og antændte krudtkammeret, hvorefter skibet sprang i luften. 550 danske og 40 norske mænd gik derved til.

Danskerne vandt aldrig Skåne, Halland og Blekinge tilbage, og selv om det kun er 291 år - eller ca. 10 generationer - siden, findes der intet ønske om at gøre tidligere tiders konflikter til et større problem, som ikke kan løses med en rask fodboldkamp.

Danskerne og svenskerne er for længst blevet forbrødrede i det Nordiske Fællesskab – en holdningsændring, der måske kan give håb om forsoning og forbrødring i andre krigshærgede lande – med tid. Netop dette blev udgangspunktet i Pink Army Aarhus ARTillerys monumentale værk “PINK HOPE”.

Research tour - Køge/Malmø

To Generaler fra Århus ARTillery drog til Køge og Malmø med en håndfuld soldater for at lave undersøgende forberedelser i forbindelse med vores udstilling Walk This Way. Vores opgave i forbindelse med udstillingen er at sætte fokus på slaget ved Køge Bugt, som udspillede sig mellem Danmark og Sverige. Vi så os derfor nødsager til at sætte os ind i forholdet mellem danskerne og svenskerne i dag. Folket fik uddelt spørgeskemaer om broderskabet mellem Danmark og Sverige i nutiden samt muligheden for et lignende broderskab mellem lande, der fører krig mod hinanden i dag. En hob af vores soldater blev naturligvis på forskellige observationsposter i begge byer.