onsdag den 26. juni 2013

19. invasion: 'One Officer Down'

21.dec. 2008

Under invasionen af Vejle (se invasion 17) faldt Genral Pearlhabour ned fra en stige og brækkede begge sine fødder. 

Hvis han havde undersøgt dagen lidt nærmere (den 22.11) ville han sikkert være blevet på jorden denne dag: i numerologien er det almindelig kendt at dobbelte tal forstærker hinanden og derfor også den energi, der ligger i tallene. Og historien fortæller os, at det er en blodig dag- den danske konge Erik Klipping blev ligesom den amerikanske præsident John F Kennedy snigmyrdet den 22. november. Endvidere er det årsdagen for vedtægten om SOS, som bogstaverne for det internationale nødråbskald og for vedtægten af den nok mest kendte FN resolution 242, der i 1967 krævede, at Israel skulle forlade de - i seksdagskrigen - erobrede områder (Westjordan/ Gazza/ Golanhøjene og Sinai) og anerkende grænserne og freden med nabolandene. En resolution der stadig venter på at blive gennemført!

I dag er der så gået en måned siden Generalens fald. Det er årets korteste dag på den nordlige halvkugle - den hedenske jul: festen for at dagene nu bliver længere og fremtiden lysere! Det er også årsdagen for det første røntgenbillede (den tyske fysiker Wilhelm Röntgen tog i 1895 et billede af sin kone Annas hånd). Og det er årsdagen for lægen Percivall Potts død. Percivall Pott var den første der beskrev sammenhængen mellem kræft og miljøpåvirkning (carcinogene eller kræftfremkaldende stoffer). Men mest kendt er han som en af den moderne ortopædkirurgis grundlæggere. I 1768 skrev han 'Some Few Remarks upon Fractures and Dislocations'. Den metode, der beskrives i bogen, er stadig standarden for behandlingen af brud.

Takket være Wilhem Röntgen og Percivall Pott er den uheldige General ved at komme sig. De første to uger var han indlagt på Århus Universitetshospital (E4 traumecenter), og nu bor han på plejehjemmet Lokalcenter Søholm i Stavtrup. Begge steder har Pink Army Århus ARTillery invaderet for at generalen ikke skal føle sig ensom og fremmedgjort i de golde og kliniske omgivelser, hvor patienter - grundet statslige besparelser – først bliver behandlet, når det er for sent, og hvor læger er stressede, og sygeplejersker ikke har tid til de syge. 

Pink Army Århus ARTillery ønsker patienter, læger og sygeplejersker et forhåbentlig bedre nytår.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar