onsdag den 26. juni 2013

OPERATION TERMA - en kunsthistorisk betragtning

Cant.umag art
Scarlett Pinkgomery
Teknologioens paradoksale boomerangeffekt.

Pink Army Aarhus Artillery invaderede TERMA på 20 års dagen for spredningen af historiens første virus på nettet – d. 2 november 1988.

I håb om at sprede bedre tanker på teknologivirksomheden Terma i Lystrup ved Århus, der producerer militære produkter, har Pink Army Århus Artillery benyttet sig af viral markedsføring af budskabet om, at våbenindustrien skal omdannes til legetøjsfabrikker. Budskabet blev sendt ind over pigtrådshegnet via papirflyvere med linket til gruppens myspace-side. Og snakken om Pink Army vil nu sprede sig som en virus på TERMA.Teknologiens udvikling og spredning.

I starten var computerteknologien udviklet som et værktøj for militæret brug, men med den hastige udbredelse af teknologien helt ud i samfundets yderste kroge, er den blevet tilgængelig for alle, der har mulighed for det.

Eksponeret for enhver, høj som lav og med mange forskellige baggrunde og agendaer, reflekterer brugen af teknologien et bredt spektrum af mennesker og meninger. Resultatet er kaos, avantgardisme, radikalisme, kriminalitet og nye måder at bruge teknologien på, som ikke var intenderet af dem, der opfandt den. Den kraftige ekspansion, skaber med sit eksplosionsagtige omfang samtidig nye spørgsmål om, hvordan vi mennesker befinder os i en verden, der er styret af teknologi, som i sværd grad anvendes af militæret til udvikling af våben og radarindustri. Og her træder samtidskunsten ind som en katalysator for meningsdannelser og tendenser.

Et paradoks med boomerangeffekt.

Den digitale kunst og net-kunsten befinder sig i spændingsfeltet mellem kunst og digital teknologi. Med computerens og teknologiens udbredelse, er der herved opstået en ny og spændende kunstform.

D. 4 maj 2000 blev Virusen ‘I love you’ sendt ud via e-mail. Virussen, der også er kendt som VBS/Loveletter har billedliggjort, at virus og hacking repræsenterer både en økonomisk trussel og en kunstnerisk idé, der påvirker digitalkunst til at række ud over de fastlagte grænser for, hvad kunst er!PINK ARMY, net-kunsten og boomeraggeffekten!

PINK ARMY hører til i rækken af kunstaktivister, der benytter internettet i modstanden mod det militærsystem, der oprindeligt udviklede teknologien for hurtigere beregninger og kommunikation.

Pink Army er et internationalt street art – og netkunstprojekt, der vender sig mod krig. Der er ca. 15 forskellige afdelinger spredt ud over Europa og Nord Amerika. Pink Army kommunikerer med offentligheden ved at efterlade små lyserøde plastiksoldater og andre budskaber i gadebilledet, som dokumenteres via fotos over MySpace profiler. Den interne kommunikation mellem de forskellige afdelinger foregår ligeledes via MySpace.

Viral Markedsføring af budskaber.


Ved at anvende de eksisterende sociale netværk, der både inkluderer internettet og bla-bla-bla effekten (har du set og har du hørt), spreder Pink Army budskabet om fred. Spredningen af budskabet foregår via selvforstærkende processer akkurat, som når en virus, der spredes på nettet.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar