søndag den 30. juni 2013

42. Invasion: OPERATION Love Is A Human Right

10. dec. 2010

Fredag den 10. 12. 2010 - FNs internationale menneskerettighedsdag - fulgte Pink Army Århus ARTillery op på dagsaktuelle politiske begivenheder og aflagde flere politiske partiers lokalafdelinger et besøg.. Grunden til besøget var de stramninger af udlændingelovgivningen, der er blevet besluttet i forbindelse med de nyligt afsluttede statsbudgetforhandlinger for 2011. Traditionen tro skulle VK mindretalsregeringen "købe" Dansk Folkepartis støtte til finansloven med stramninger overfor udlændinge.

De nye stramninger går så langt, at det går ud over danskere og herboende udlændinges menneskerettigheder, nærmere bestemt artikel 16 (stk. 1 &3) der skal sikre familier.

Menneskerettighederne Artikel 16:
1. Uden begrænsninger af racemæssige, nationalitetsmæssige eller religiøse grunde har mænd og kvinder, der har nået myndighedsalderen, ret til at gifte sig og stifte familie. De har krav på lige rettigheder med hensyn til indgåelse af ægteskab, under ægteskabet og ved dettes opløsning.
2. Ægteskab skal kun kunne indgås med begge parters frie og fulde samtykke.
3. Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse. 

Der skal indføres et pointsystem der "regulerer" hvilke ægtefæller der vil kunne bosætte sig i Danmark. To store oppositionspartier- Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti- lavede i den efterfølgende diskussion af stramningerne deres egne udgaver af pointsystemet. 

For fremtiden kan man som dansker eller herboende udlænding kun hjembringe en udenlandsk ægtefælle, der opfylder krav om uddannelse, arbejde og sprogkendskab. 
Læs mere om menneskerettighed- implikationerne på :

Følgende partier støtter regeringens pointsystem: Venstre, Konservativt Folkeparti,
Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne

Følgende partier har lavet deres eget pointsystem: Socialdemokratiet, Socilistisk Folkeparti,

Pink Army Århus ARTillery mener:
Kærlighed er en menneskeret. Man kan ikke sætte grænser for kærlighed.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar