lørdag den 29. juni 2013

36, 37 og 38. Invasion: OPERATION BYENS KASSERNER OG MILITÆROMRÅDER


Juni & Juli 2010

I løbet af juni og juli måned 2010 har Pink Army Aarhus ARTillery inspiceret byens tidligere kaserner for at undersøge om Pink Armys 5. krav er blevet opfyldt. 

5. krav lyder: Alle militære faciliteter i verden skal rives ned eller ombygget til kunstmuseer, gallerier eller tjene uskadelige offentlige funktioner.

Pointskala:
0     Pest eller kolera
    Et skrit mod mål
♥♥♥♥♥ Dyb Pink – missionen er udført

Invasion 36: OPERATION GAMLE KASSERNER

Aarhus har været garnisonsby siden 1700-tallet De fleste af byens gamle kaserner fra 1800-tallet havde til huse i nedlagte købmandsgårde og fabrikshaller. Da de nye kaserner blev bygget overgik de fleste af disse til erhvervslejemål og lejligheder. Dog huser to af dem i dag en del af byens kulturelle liv.

Hansens kaserne, Vesterport 8.Indrettet i en købmandsgård i 1800-tallet. I dag: ejerboliger og værksted 
Mindegades kaserne, Mindegade 10. Indrettet i en tidligere Købmandsgård og var en ganske stor kaserne: I dag: Vuggestue, Fagforening og Politigård 
Bauditz kaserne ved Østergade / Hans Hartvig Seedorffs Stræde: I dag: Byggeplads hvor Østergaards Hotel bliver genopbygget 
Grarups kaserne, Mejlgade 55B. Indrettet i en tidligere tobaksfabrik. I dag: Teatret Gruppe 38 ♥♥♥♥♥
Sukkerhuset, Brammersgade. Indrettet i en tidligere  sukkerfabrik i1863. I dag: Beboelse 

Prins Ferdinands Ridehus, Sydhavnen: Anlagt i 1818 til Prins Ferdinands Dragoner. Overgik til forestillinger af omrejsende jonglører, tryllekunsterne da Ridehuset i Vester Allé blev indviet i 1860. I dag: Revet ned.Området huser nu kunstnerværksteder samt væresteder for socialt udsatte ♥♥♥♥♥

Garnisionssygehuset, Frederiksgade 15: I dag: Revet ned til fordel for dyre ejerlejligheder 0

Hansens Kaserne
Mindegade Kaserne

Bauditz Kaserne
Grarups Kaserne

Nisteds Kaserne
Sukkerhuset

Prins Ferdinands Ridehus
Garnisions Sygehuset

Invasion 37: OPERATION NYE KASSERNER

Omkring 1870’erne resulterede en utilfredshed med forholdene for den Århusianske garnison i, at 3 nye kaserner blev bygget. Disse kaserner blev brugt i ca. 100 år, hvorefter kasernerne lukkede i 1970’erne.

Vester Allés kaserne, Dragonkasernen (beredent infanteri): Bygget 1876-77. I dag: Dele af Kasernen er revet ned undtaget Ridehuset, Garnisionssygehuset og Officersbygningen. I dag: Officersbygningen huser nu Kulturhus Århus, Århus Festuge og Århus Musikskole, mens garnisonssygehuset i dag bl.a. bruges til rehabilitering for narkomisbruger samt Miljø og Teknik. Ridehuset bruges til kulturelle arrangementer. På området ligger også ARoS – Århus Kunstmuseum og Musikhuset Århus, ♥♥♥♥♥
Høegh Guldbregsgades kaserne, Infanterikasernen (kæmper til fods). Bygget 1875-79. I dag: Revet ned og erstattet af Århus Universitet. Administrationsbygningen står dog tilbage, og er i dag skole for tandteknik ♥♥♥♥♥
Langelandsgades kaserne, Artillerikasernen (svært skyts). Bygget 1889. I dag: Det meste af kasernen eksisterer endnu oh huser Fakultetet for Kultur og Æstetik, Århus Universitet ♥♥♥♥♥


Dragon Kasernen
Garnisionssygehuset
Infanteriet

Artelleriet

Invasion 38 OPERATION ØVELSESOMRÅDER

Fuglsølejren på Mols blev etableret til artilleriet og det hårde skyts i perioden fra 1909 til 1933.
I nyere tid lå militærets øvelsesområder på Vestereng der oprindeligt hørte til herregården Kjærbygård. Området blev købt af Århus Kommune i 1939 og brugt til eksercersplads, skydeplads og opmagasinering af bl.a. krudt. I 1962 inlemmedes områder ved Skejby Mark. Kirstinesminde Flyveplads på Skejby Mark blev en kort overgang overtaget af militæret, men var for lille til formålet. I 1978 sluttede den militære ære i Århus og øvelsesområderne blev overdraget til Hjemmeværnet.

Skydebanerne ved Vester Enggård. I dag: Sportsskydning og beach volly 
Militært depotområde med bunkere ved Vester Enggård. I dag: Skov og til rollespil for børn ♥♥♥♥♥
Eksercerspladsen ved Vestereng. I dag: Bebyggelse fx. Danmarks Radio, Journalisthøjskolen, Social- og Sundhedsskolen og erhvervsbebyggelse m.m. 
Øvelsesområde ved Vestereng. I dag: Koncertplads til store koncerter ♥♥♥♥♥
Kirstinesmindes flyveplads, Skejby Mark. I dag: Opkøbt af Århus Kommune til udbyggelse af Skejby Sygehus ♥♥♥♥♥
Fuglsølejren på Mols: I dag: Overgået til naturen og sportsformål ♥♥♥♥♥

Skydebanen
Depoterne
Eksercerspladsen


Øvelsesområde
Kirstinesminde Flyveplads

Fuglsølejren
Pink Armys inspektion har vist at byen er nået et ganske godt skridt på vejen. Dog står Søværnets Operative Kommando stadigvæk på listen over aktive mili-tærområder i Århus. Men det vender vi tilbage til senere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar