torsdag den 27. juni 2013

28. Invasion: OPERATION Klima krig I

24. oktober 2009

Ved siden af de væbnede konflikter, der bare bliver ved med at køre i en uendelighed med al deres gru, død og lemlæstelse (SUK !), er forureningen et af de store problemer for menneskeheden - og så er det vel også krig: en krig mod naturen!

Kuldioxid / CO2 er en naturlig forekommende gasart: hvert menneske udånder ca. 900 gram om dagen og planterne bruger CO2 til fotosyntese, der danner den ilt, vi har brug for til forbrænding i vore celler. 

MEN CO2 er også en af mange drivhusgasser, der bidrager til opvarmning af atmosfæren, klimaforandringer og nedsmeltning af polernes iskappe med efterfølgende havstigning, som er konsekvensen opvarmningen.

Pink Army Århus ARTillery har i to invasioner stillet skarp på klima kampen.

I 28. invasion, den 24.oktober deltog vi i en verdensomspændende aktionsdag (over 5200 aktioner i 181 lande) for 350.org. Målet med aktionerne var at skabe opmærksomhed om at 350 parts per million (ppm) CO2 i luften er den øvre grænse for opvarmning af atmosfæren.

Det lyserøde ARTilleri invaderede Lisbjerg forbrændingsanstalt, hvor alt husholdningsaffald fra Århus kommune (og det er for hver dansker over 800 kg om året!) brændes, den nærliggende genbrugsstation og Studstrupværket, hvor kul forbrændes for at danne el og fjernvarme til byen, med soldater og skilte med teksten “350”.Ingen kommentarer:

Send en kommentar