torsdag den 27. juni 2013

MAD SOM KUNST? - en kunsthistorisk betragtning

Af Cand. Umag. Art, Sarlett Pinkgomery

I 1995 stillede daværende kulturminister Jytte Hilden (1993 – 96) et forslag om, at madkunstnere (kokke) skulle sættes på finansloven i lighed med forfattere, billedkunstnere og andre kunstner. Hildens idé faldt til jorden, men tanken bidrog bl.a. til, at flere danske kunstnere lod sig inspirere til at bruge mad som komponent til formidling af idéer – eller som ”ingredienser” i installationer.

Hvis man kigger på kulturbegreberne kan man skelne mellem to ideologier - nemlig det antropologiske og det æstetiske kulturbegreb. Det antropologiske kulturbegreb beskæftiger sig med menneskets liv og vaner og omfatter alle samfundsformer og hverdagsprodukter, der er skabt af mennesker – her i blandt religionskultur, virksomhedskultur, brugsgenstande, fester og MAD og meget andet. Det æstetisk kulturbegreb omfatter kunsten og forholder sig til ideologien om dannelse. Hertil hører billedkunst, teater, dans, musik og litteratur. Det er sagt, at det æstetiske kulturbegreb er ”kulturlivet” og at det antropologiske kulturbegreb er ”livskulturen”.

I vor tid er grænserne mellem de traditionelle kunst- og kulturbegreber blevet brudt idet mange kunstnere arbejder på tværs af faggrænser, genre og begrebsverdener. Inden for de sidste 20 år har der ligeledes været stor interesse for tværgående samarbejde mellem kunst og ikke-kunst. Samtidskunstnere tager ofte udgangspunkt i videnskabelige, antropologiske, sociologiske og politiske diskurser eller stiller spørgsmål til den gængse opfattelse af livet og verden.

Konklusionen er at gastronomi og konditori er kultur og ikke kunst, men mad kan være kunst, hvis det indgår i den rette kontekst.

Når Pink Army Aarhus ARTillery på sin 1 års fødselsdag leverer en kage med pink glasur og små pink soldater på toppen i ARoS ART café, er det en bevidst kunstaktion. Kagen er et sukkersødt og paradoksalt virkemiddel, der skal fange folks opmærksomhed for herefter at sætte fokus på problematikken omkring krig og ufred. I virkeligheden kunne man lige så godt have malet, tegnet eller fotograferet dette budskab og vist det på en udstilling, men som den gamle kulturminister Niels Mathiassen (1971 – 73 & 1975- 80) sagde: Kunst skal opsøge, ikke opsøges! – tja, og mad har trods alt altid været et socialt samlingspunkt, hvorover meninger udveksles.Et andet eksempel på “madkunst”

Nørrebrogruppen UARTIG bruger her rugbrød til et objekt, der rykker ved begrebsverdenen – På myspace skrev de følgende: UARTIG har netop udtænkt hovedlinierne bag Tandpastamaden®. Opfindelsen forventes at redefinere begrebet “multitasking”, idet den giver folk mulighed for at børste tænder samtidig med at de spiser. “Det er ligesom at tørre sig i røven mens man skider”, siger en af de ansvarlige for det forskerhold, der har brugt de sidste to måneder på at udvikle konceptet.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar