søndag den 30. juni 2013

48. Invasion: in memory of Bernard Jensen

11. juni 2011

Århus tidligere Borgmester døde 11. juni 1978.

Bernhard Jensen var modstander af krig og aktivt engageret i antimilitaristisk arbejde. Fra 1929-1935 sad han i landsforeningen Aldrig Mere Krig' s Hovedbestyrelse , og han bevarede sin modstand mod militarismen hele livet, også efter at hans parti (socialdemokraterne) var slået ind på en anden kurs. 

Endvidere var han modstander af bilismen og blev selv kendt for altid at bevæge sig rundt i byen på cykel. Han afviste derfor et forslag til store gadegennembrud i midtbyen, der ville have betydet store nedrivninger i centrum af Århus. Uden ham var byen blevet delt lige midt over i to af en stor trafikeret hovedvej fra Nørregade til Rådhuspladsen. (kilde wiki.)

Pink Army invaderede skulpturen af Bernhard Jenden ved Vadestedet i Aarhus og Bernhard Jensens Stræde til ære for den fredselskende borgmester.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar